Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Proquest/PCI

Sitebuilder: odkazy z katalogu

připravuje: Jakub Petřík, Kaarolina Jonáková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
seriál ProQuest/PCI krok za krokem tímto dílem končí. Závěrečnou lekci chceme pojmout jako konzultační: zodpovědět všechny vaše dotazy, vyjasnit nejasnosti, popřípadě něco znovu vysvětlit. Prosíme, napište nám, rádi vaše dotazy zodpovíme. Na vaše dopisy čekáme na adrese daidalos@ff.cuni.cz.

JP a KJ

Vstup do databáze Proquest Vstup do databáze PCI
Tato služba vám umožní vytvořit odkaz do databáze přímo z vašeho OPACu. Další informace o této možnosti najdete na stránce Creating OPAC Links to ProQuest v online nápovědě SiteBuilderu v sekci pro pokročilé uživatele.

  1. Na stránku služby se dostanete: http://www.proquest.com/builder.

  2. V levém pruhu klikněte na tlačítkoTools&Resource/Nástroje&Zdroje. Otevře se stejnojmenná stránka.

  3. Klikněte na Master Link Generator. Zobrazí se příslušná stránka.

  4. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo.

  5. Vyplňte údaje ve formuláři.

  6. Klikněte na Generate Master Links.Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz