Tisk   Tisk    Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Česká národní bibliografie

Využití České národní bibliografie ve službách knihovny

připravuje: Jana Březinová, Jindřiška Pospíšilová

Využití České národní bibliografie v rešeršních a katalogizačních odděleních knihoven je zřejmé. Jak je ( nebo by mohl být ) tento informační zdroj využíván i v oddělení služeb?

Přinášíme Vám zamyšlení Mgr. Jindřišky Pospíšilové nad tím, jak je možné využívat Českou národní bibliografii ve službách knihoven všech typů a jak je tento CD-ROM využíván na pracovišti Referenčního centra NK ČR.

Jana Březinová
AiP Beroun s.r.o.

Česká národní bibliografie je vysoce svébytným zdrojem informací nejen o českém písemnictví. První pokusy o soupisy českých knih se datují do doby národního obrození a pokračují přes Knihopisy až k současnému modernímu produktu ČNB na CD ROM, který vydává Národní knihovna ČR ve spolupráci s AiP Beroun s.r.o., dceřinnou společností Albertiny icome Praha.

Ačkoliv tento produkt existuje nepoměrně kratší dobu než pokusy o vytvoření národní bibliografie vůbec, prošla ČNB na CD ROM také svým vývojem. V roce 1993 se objevila první verze ještě v systému FreT pro MS DOS, následoval přechod do prostředí Windows 3xx. V roce 2000 následoval další milník, přechod na nový databázový systém Tornádo. Ten umožňuje velice kvalitní a rychlé prohledávání databáze s libovolným počtem záznamů.

ČNB je nejúplnějším referenčním zdrojem bibliografických informací o produkci vydané na území ČR v jednotlivých letech. Vyhledávání v systému je jednoduché, nabízí více možností k zjištění potřebné informace. Relevantní = nalezená data lze zobrazovat, tisknout a exportovat v mnoha formátech dle potřeby své (knihovny) či uživatele.

Praktické využití ČNB spočívá zejména v dohledávání chybějících bibliografických informací a citací. Skutečnost je taková, že přijde uživatel, který zná jeden či dva údaje o dokumentu, a potřebuje zjistit například vydavatele nebo místo vydání. Klasické knižní katalogy, i katalogy elektronické ne vždy obsahují kompletní záznam. Narozdíl od toho ČNB slouží primárně jako bibliografický informační zdroj, a záznamy jsou proto v maximální úplnosti. Značná úplnost údajů je také předpokladem pro vytváření rešerší, ať už tematických, tak autorských. To ocení zejména studenti, kteří potřebují literaturu pro studium a zejména pro vlastní akademické práce.

Jaké je tedy využití ve službách knihovny?

Přímé služby čtenářům

Databáze disertačních prací slouží jako jediný souborný zdroj o tomto typu dokumentů v ČR. Obsahuje záznamy disertací a dalších akademických prací z let 1989-1996. Tato báze může sloužit pro ověření novosti tématu nově zadané práce či naopak pro získání základních pramenů pro tvorbu prací návazných.

Nepřímé využití

Meziknihovní služby - ověřování a doplňování citací

Meziknihovní výpůjční služby jsou reciproční službou mezi knihovnami, které obstarávají literaturu, která není v jejich fondu, pro své uživatele z fondu jiné knihovny. Knihovny nesou plnou odpovědnost za bibliografickou citaci uvedenou na jakémkoli typu žádanky. Nelze předpokládat, že uživatel zná či si pamatuje přesné jméno autora, přesný název či podnázev, rok vydání či publikování v konkrétním čísle daného periodika - opak bývá pravdou. ČNB (nejen na CD-ROM, ale i tištěné verze) je neocenitelným pomocníkem k ověření a doplnění citaci. Myslíme, že je ctí každého knihovníka a informačního pracovníka poslat kolegům v jiných knihovnách žádanku s úplnou a přesnou bibliografickou citací. Usnadní tím práci a urychlí vyřízení požadavku - a o to v meziknihovních službách jde, zajistit svým uživatelům v co nejkratší době požadovaný materiál.

Zpracovala J. Pospíšilová za využití materiálu O. Schöna


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz