Vyhledat   Tisk    Daidalos 2/2, únor 2001: sekce příspěvků    @ kaarolina@ff.cuni.cz

Kaarolina Jonáková

Citační indexy na pražském serveru a co nás snad ještě čeká


Fotografie z inaugurace

27. 2. 2001 se v prostorách Knihovny Akademie věd ČR uskutečnila slavnostní inaugurace českého zrcadla Web of Science (WOS): citačních databází ISI (Institute of Scientific Information). Databáze citačních indexů jsou ve vědecké oblasti nezastupitelné, zejména proto, že jako jediné realizují citační analýzu. Dá se z nich vyčíst, jak je který článek nebo autor citován ve špičkových odborných periodikách.

Databáze byla pořízena v rámci Velkoplošné multilicence na přístup do databáze Web of Science z prostředků programu Ministerstva školství Informační zdroje pro výzkum a vývoj (LI). (Nositelem projektu je Knihovna AV ČR, řešitelkou je PhDr. Ivana Kadlecová.) Dosud byl přístup provizorně realizován přímo na serveru ISI. Od 24. 1. je databáze provozována na serveru AV a Univerzity Karlovy v Praze a je ve správě Ústavu výpočetní techniky UK. Databáze je přístupná "konzorciu WOS", především univerzitám (např. UK v Praze), Akademii věd ČR a celé řadě vědeckých pracovišť. Počet současně pracujících uživatelů je nyní minimálně 120, dle sdělení zástupce ISI pro Evropu, Mira Kouby je tento počet vzhledem k počtu potenciálních uživatelů optimální, také vzhledem k tomu, že prvotní nápor byl již překonán v rámci provizorní verze. Průměrný denní počet přístupů (sessions) na hlavní stránku WOS je, dle údajů z minulého týdne (19. - 23. 2.), sedm set, průměrný počet dotazů je cca 4 000 denně. Statistiku přístupů je stále možno sledovat přímo na webu: http://bimbam.ruk.cuni.cz/Reports.

Aktivita dr. Kadlecové na tomto poli však neskončila. V novém projektu, opět v rámci programu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" žádá o financování přístupu do další databáze ISI Journal Citation Reports. Jedná se o vynikající doplněk k WOS a to kvantifikované údaje o časopisech registrovaných v WOS. Nejvýraznější je Impact Factor - koeficient citovanosti, který vypovídá o kvalitě celého periodika, resp.o průměrném citačním ohlasu na takždý z článků daného periodika. Pro vědeckou práci s informačními zdroji jsou údaje tohoto typu nezastupitelné.

WOS je nepochybně vynikající zdroj a je výborné, že ho česká akademická veřejnost má k dispozici. Jediná vada celého projektu, kterou ovšem řešitelé nemohou příliš ovlivnit, je propagace přístupu na jednotlivých pracovištích. Například na Univerzitě Karlově se dosud akademická obec o možnosti přístupu k WOS oficiálně nedozvěděla.

Nová adresa je http://bimbam.ruk.cuni.cz nebo prozaičtěji http://wos.cesnet.cz.

Aktuální informace o WOS i o dalších el. informačních zdrojích najdete na Bráně k informacím

.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz