Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/2, leden 2001: sekce příspěvků    @ jaroslava.kasparova@nkp.cz

Jaroslava Kašparová

Návrh pracovního listu pro minimální záznam ve formátu UNIMARC v rámci jmenné a věcné katalogizace starých tisků 1501-1800


000 - návěští záznamu
001 - identifikátor záznamu
005 - datum poslední aktualizace záznamu
012 - fingerprint (pokusně se zavádí v NK ČR, kde je k dispozici metodická příručka)
100 - obecné údaje pro zpracování
101 - jazyk popisné jednotky a originálu
102 - kód země vydání
140 - kódované informace pro staré tisky - obecně
141 - kódované informace pro staré tisky - k exempláři
200 - názvové údaje a údaje o odpovědnosti
205 - údaje o vydání
210 - nakladatelské a tiskařské údaje
215 - údaje fyzického popisu (rozsah, rozměr, doprovodný materiál)
300 - obecně formulovaná poznámka pole lze užít opakovaně pro další či všechny typy poznámek, nebo si definovat ještě některá pole zvlášť, zejm.:
316 - poznámky k popisovanému exempláři
317 - poznámky k provenienci exempláře
318 - poznámky o kontrolách zásazích do stavu exempláře
321 - citovaná literatura (metodická příručka citované literatura a zkratek pro katalogizaci v našich podmínkách se připravuje)
423 - vydáno s
461 - soubor
463 - podsoubor
481 - přívazky
482 - přívazek k
500 - unifikovaný název
600 - osobní jméno jako předmět
601 - jméno korporace (akce) jako předmět
602 - jméno rodiny jako předmět
606 - věcné téma jako předmět
607 - geografické jméno užité jako předmět
608 - žánr (není zpracován metodický materiál - žánrový heslář)
620 - místo původu publikace
700 - osoba s primární odpovědností
701 - osoba (osoby) s alternativní zodpovědností
702 - osoba se sekundární autorskou odpovědností
710 - jméno korporace - primární odpovědnost
711 - jméno korporace - alternativní odpovědnost
712 - jméno korporace - sekundární odpovědnost
720 - jméno rodiny - primární odpovědnost
721 - jméno rodiny - alternativní odpovědnost
722 - jméno rodiny - sekundární odpovědnost
801 - zdroj původní katalogizace
899 - lokace

Pozn.:

Doporučuji kromě pole 300 (obecně formulovaná poznámka) zavést ještě samostatná pole 316, 317, eventuálně 318, týkající se popisu defektnosti, vazby, provenience a stavu konkrétních exemplářů a také 321 pro citaci literatury. Tak např. pole 316 užijeme: a) pro popis defektů u jednotl. exemplářů, omylů při vevázání listů, b) pro popis vazby, c) při popise konvolutu pro výčet přívazků (u zákl. tisku), pro odkaz na základní dílo (u přívazku). Tato pole jsou opakovatelná podle počtu exemplářů (s použitím podpole 5). Podpole 5 doporučuji také zavést všude tam, kde budou zapsány údaje týkající se exempláře - pole 141, 316, 317, 318, 702, 712, 722.

Signatura a lokace exempláře se zapisuje do pole doporučeného CERL 899 (pokud interní knihovnický systém nenabízí jiné možnosti). Bude-li instituce preferovat striktně oddělení bibliografického a exemplářového záznamu, doporučuji přesunout údaje o exemplářích do národního bloku 9-,s využitím polí navrhovaných CERLem, tj, pole 931 (lokace a údaje o knihovních jednotkách), 938 (reprodukce v podobě mikromedia), 935 (název svazku nebo části), eventuelně dalších zvolených polí.

Bude-li instituce uvažovat o mezinárodní spolupráci v rámci CERLu, doporučuji přidat ještě další pole doporučená CERL (035, 608, 690, 691, 692, 790, 791, 792).

V rámci věcného popisu záleží na instituci, zda bude chtít i pro staré tisky používat pole 675 (MDT) a zda si ponechá pole 610 (klíčová slova). Katalogizační list Báze STT tato pole nepoužívá.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz