Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/2, leden 2001: sekce příspěvků    @ jaroslava.kasparova@nkp.cz

Jaroslava Kašparová

Standardy pro automatizovanou jmenou a věcnou katalogizaci starých tisků 1501-1800


Základní normy

ISBD(A). Mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky. Druhé evidované vydání. Doporučeno Projektovou skupinou ISBD(A). Schváleno Stálým výborem Katalogizační sekce IFLA a Sekcí IFLA pro vzácné tisky a rukopisy. 1. české vydání. Praha, Národní knihovna 1997.

Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1988. 1. České vydání. Překlad Národní knihovna v Praze. Praha, Národní knihovna v Praze 1994.

Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1988. Dodatky 19931. České vydání. Překlad Národní knihovna České republiky. Praha, Národní knihovna České republiky 1997.

AACR2/UNIMARC. Schválené české interpretace. Národní knihovna ČR. Praha 1999.

Descriptive Cataloging of Rare Books. Second Edition. Washington, D.C.: Cataloging Distribution Service, Library of Congress 1991. - (DCRB)

UNIMARC manuál. Bibliografický formát. Překlad Národní knihovna České republiky. 1. české vydání. Přel. Edita Lichtenbergová. Praha, Národní knihovna České republiky 1996. Důležité dodatky týkající se mj. i specifiky popisu starých tisků viz UNIMARC manuál. Bibliografický formát. Dodatek 1. Překlad Národní knihovna České republiky. Přel. Edita Lichtenbergová. Praha, Národní knihovna České republiky, Praha 1998.

UNICAT (UNIMARC/CERL) - v souladu s evropským souborným katalogem starých tisků Hand Press Book Database budovaným organizací Consortium of European Research Libraries a v souladu s americkým souborným katalogem Bibliographic Database Research Libraries Information Network - RLIN vytvářeném v rámci organizace Research Libraries Group - RLG). Viz http://www.cerl.org/

Další normy

Změna koncepce věcného zpracování v Národní knihovně ČR. Zprac. Marie Balíková, oddělení věcného zpracování, OZF. Praha, Národní knihovna ČR 1998.

Fingerprints. I. Manual. Empreintes. I. Guide du releveur. Impronte. I. Regole per il rilevamento. Paris, Institut de recherche et d'Histoire des Textes (Centre National de la Recherche Scientifique), 1984 .

Fingerprints. II. Examples. Empreintes. II. Exemples. Impronte. II. Esempi. Paris, Institut de recherche et d'Histoire des Textes (Centre National de la Recherche Scientifique), 1984.

Van Wingen, Peter: Standard citation forms for published bibliographies and catalogs used in rare book cataloguing prepared by Peter VanWingen and Bellina D. Urquiza ... 2nd. ed. Washington, D.C., Library of Congress, Cataloguing Distribution Service 1996.

Kelly, W. A.: Dutch, Flemish, and German bibliographies and catalogues: a supplement to the second edition of Standard citation forms for published bibliographies and catalogs used in rare book cataloging. Second revised and expanded edition. East Linton, The Cat's Whiskers Press 1988.

Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů. Zprac. František Horák, Bedřiška Wižďálková, Emma Urbánková. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1971.

ALEPH. Příručka pro uživatele systému. Verze 3.2_4. Praha, Národní knihovna České republiky 1994 a další nově upravené verze, nejnověji viz Instrukce pro práci v systému Aleph v NK ČR. Verze 6, leden 1998 (tiskopis) a aktuální instrukce na internetovských interních stránkách Národní knihovny ČR.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz