Společný záměr

Ředitelé čtyř hlavních českých a slovenských knihoven se shodují na svém společném záměru

POLOŽIT PEVNÉ ZÁKLADY CELOSTÁTNÍ KNIHOVNÍ SÍTĚ POSKYTUJÍCÍ DOMÁCÍM I 
ZAHRANIČNÍM UŽIVATELŮM SNADNÝ, RYCHLÝ A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
ULOŽENÝM V KNIHOVNÁCH A INFORMAČNÍCH STŘEDISCÍCH
.

Knihovnicko-informační systém je v každé republice podstatnou součástí systému veřejně přístupných informačních služeb v rámci Státního/Národního Informačního Systému. Význam knihoven pro vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, ale také pro soukromé podniky je v zavedených demokratických státech považován za základní, je dokonce pokládán za podstatný pro demokracii samu.

Vědomi si této role, ředitelé považují za nutné, aby moderní informační technologie zaváděná do českých a slovenských knihoven plnila hlavní cíle:

 • orientace na služby veřejnosti
 • podstatné zlepšení přístupu k sekundárním dokumentům, které povede k podstatnému zvýšení využívání primárních dokumentů jak v jednotlivých knihovnách, tak přes meziknihovní výpůjční službu
 • posílení spolupráce/dělby práce v domácím i mezinárodním měřítku
 • výrazný nepřímý účinek na koordinaci akvizice i dalších činností (mikrofilmování, aj.).


 • Celostátní knihovní síť bude od počátku budována jako integrovaný kooperační systém založený na sdílené katalogizaci a využití centrálně zpracované národní produkce. Síť bude mít dvě národní centra (Národní knihovnu v Praze a Slovenskou Národní knihovnu), což odráží geografickou a administrativní strukturu ČSFR. Každé centrum plní dva hlavní úkoly:

 • zabezpečí bibliografické zpracování své národní produkce
 • postupně se v něm vytváří souborný katalog všech participujících institucí
 • Pro zabezpečení zálohy bude stav obou databází udržován identický. Obě centra budou poskytovat potřebná školení a konzultace. Významnými vstupy se na systému budou od počátku podílet Státní vědecká knihovna v Brně a Univerzitní knihovna v Bratislavě. Očekává se aktivní spolupráce regionálních a dalších vědeckých knihoven.


  Aby systém mohl splnit záměr a deklarované cíle, musí vyhovovat požadavkům:

 • Systém bude otevřený pro každou další instituci a jejich prostřednictvím budou jeho služby přístupny komukoliv. Proto bude dodržovat všechny příslušné normy a doporučení ([UNI]MARC, ISBD, ISO/OSI, ISO/CCL, znakové soubory ISO atd.).
 • Pro uživatele pracující ve Výměnném formátu umožní systém obousměrné předávání/ přebírání záznamů.
 • Systém bude přístupný po běžné telefonní síti, po veřejné datové síti a po síti interaktivní elektronické pošty.
 • Systém bude budován ve fázích:

  1. Katalogizační modul - souborný katalog

 • vysoce kvalitní souběžné zpracování domácí produkce jako základ katalogizace domácích dokumentů včetně tištěného výstupu (a později i CD-ROM)
 • zpracování zahraničního přírůstku participujících knihoven do souborného katalogu.
 • 2. Retrospektivní konverze
 • lístkového souborného katalogu zahraničních knih a počítačového souborného katalogu zahraničních periodik (CEZL)
 • generálních katalogů participujících knihoven.
 • 3. OPAC pro zpřístupnění již katalogizovaných dokumentů domácím i zahraničním uživatelům.

  4. Akvizice, řízení seriálů, výpůjční subsystém, MVS, MMVS, a další subsystémy.


 • Těmto požadavkům nejlépe vyhovují integrované modulární systémy založené na "průmyslových standardech" operační systém UNIX, Ethernet, RDBMSs jazykem SQL, 4GL pro aplikační programování, jazyk C pro systémové programování atd. Vyhovujícími známými reprezentanty jsou např. systémy firem CLSI(LIBS 100+), Dynix, DRA, GEAC(Advance), IME(Tinlib), SW AG(Illiada), ExLibris(Aleph) a další.

 • Pro výběr nejvhodnějšího dodavatele bude vypsána veřejná soutěž. K jejímu vyhodnocení a sjednání dodavatelských podmínek bude vyžádána nezávislá (zahraniční) konzultace.

 • Detailní postup jednotlivých kroků, nepředvídané okolnosti a další postup po splnění uvedeného záměru bude dohodnut a schvalován rovněž vždy společně.

 • Pro dosažení shody v dalším využívání a rozvoji sítě je třeba založit Asociaci českých a slovenských knihoven jako platformu pro trvalé dohadování a koordinaci.  Dr. Vojtěch BalíkDr. Miroslav Bielik
  Národní knihovna v PrazeSlovenská národná knižnica - Martin
    
  Dr. Jaromír KubíčekDr. Emil Vontorčík
  Státní vědecká knihovna - BrnoUniverzitná knižnica - Bratislava


  V Brně, 11. listopadu 1991