Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/2, leden 2001: sekce příspěvků    @ vuppraha@mbox.vol.cz

Zdeněk Jonák

POZVÁNKA


Název semináře: výuka informatiky, internet a vytváření informačního zázemí školy V období informační společnosti

Datum konání: 3. květen 2001

Pořádá:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
PhDr. Zdeněk Jonák
Strojírenská 386, 155 21 Praha 5-Zličín
tel. 02/57 95 02 34, fax. 02/57 95 03 13,e-mail: vuppraha@mbox.vol.cz
ve spolupráci s VOŠaSOŠ stavební, Dušní 17, Praha 1

Program semináře:

9.00 - 9.30 Prezentace

Sekce: Praktické zkušenosti s výukou Informatiky a výpočetní techniky

9.30 - 10.00 Trendy ve výuce Informatiky a výpočetní techniky (Z. Jonák, VÚP)
10.00 - 12.00
 
 
- prof. E. Zelendová, Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská
- prof. L. Fialová, Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská
- prof. Z. Hamhalterová, Gymnázium Arabská
- prof. A. Medlín, Gymnázium U libeňského zámku
12.00 - 12.30 Přestávka

Sekce: Zapojení školního informačního centra do výuky. Vytváření a řízení školního informačního centra

12.30 - 13.00 Školní informační centrum a realizace Koncepce státní informační politiky ve zdělávání (Z. Jonák, VÚP)
13.00 - 13.30 Zapojení školního informačního centra do výuky. (řed. E. Hofmanová, ZŠ TGM, Hradec Králové)
13.30 - 14.00 Školní informační centrum jako prostředí pro zkvalitnění výuky. Problematika vytváření školního informačního centra (J. Brachtlová, knihovnice, VOŠaSPŠ stavební)
14.00 - 14.30 Diskuse. Návštěva školního informačního centra

Organizační pokyny

Místo konání: VOŠaSPŠ stavební, Dušní 17, 110 00 Praha 1
Čas: 9.00 - 15.00 hod
Doprava: ze Staroměstkého náměstí do Dlouhé ul. a první ul. doleva.
Účastnický popl.: 200,- Kč (úhrada při prezenci)
Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 1. května 2001 na adresu pořadatele
............................................................................................................................................. 
PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Jméno a příjmení účastníka: ..........................................................................................................................................………
Název a jméno školy (organizace)  .............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
tel.: ........................................	 			    fax.: .........................................

...............................................				    ................................................
podpis oprávněného zástupce			           datum a razítko organizace
Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz