Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/1, září 2000: sekce příspěvků    @ kaarolina@ff.cuni.cz

Kaarolina Jonáková

K čemu bude Daidalos?


Nemohli jste nezaregistrovat podobnost Daidala a časopisu Ikaros. Daidalos bude vycházet na stejném principu, na jakém dosud vycházel Ikaros. Jeho určení bude více zaměřeno k veřejným knihovnám.

Co se změnilo? Daidalos je složen ze tří sekcí:

 1. Příspěvky: navazuje na Ikaros, bude vycházet měsíčně, skladba rubrik je pozměněna.
 2. Archiv dokumentů: v této sekci budou zveřejňovány dokumenty, přímo související s knihovnictvím, k veřejnému vyjádření knihovnictva včetně návrhů a připomínek jednotlivých knihovníků. Tato sekce bude aktualizována dle potřeby. Prvním zveřejněným dokumentem je Katalog prací.
 3. Přílohy: monotematické přílohy by se měly stát příručkou knihovníka, informace zde budou neustále dostupné a ke každému tématu bude s týdenní až čtrnáctidenní periodicitou vycházet další článek. Od září 2000 budou vycházet tyto přílohy (do konce roku počítám se zavedením ještě několika dalších):

  • AiP knihovnám: zaměřeno na produkty a činnost Albertiny icome Praha určené i pro veřejné knihovny (Česká národní bibliografie a databáze Proquest/PCI)
  • Knihovník a počítač: tato rubrika bude pomáhat knihovníkům učit se pracovat s počítačem a především se síťovými službami. Prvním seriálem je Škola elektronické pošty pro knihovníky. V rámci této přílohy také otevíráme okénko "Vše, na co jste se chtěli zeptat o počítačích a Internetu", které čeká na vaše dotazy.
  • Školní informační a studijní centra: tato příloha bude shrnovat problematiku školních knihoven.
  • Odborné akce: podobně jako na stránkách Ikara tato příloha bude informovat o aktuálních akcích pro knihovníky

Aktuální články a příspěvky v jednotlivých přílohách a sekcích budou anoncovány v sloupci aktuální na hlavní stránce a stranách jednotlivých příloh. Zde budou zveřejňovány i aktuality a zajímavosti z dění v oboru.

Věřím, že budete s funkcí i s podobou Daidala spokojeni a že se stane vaším oblíbeným labyrintem. Těším se na vaše připomínky, reakce apod.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz