Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/1, září 2000: sekce příspěvků    @ iva.pribramska@nkp.cz

Iva Příbramská

Cesta vpřed nebo ke zhroucení


Předmluva

Následující příspěvek přináší pohled systémového knihovníka na přechod na jiný automatizovaný knihovnický systém. Někteří z vás se brzy ocitnou ve stejné situaci, takže takováto "kronika" by mohla inspirovat: kladně i záporně. Nekladla jsem si za cíl být objektivní, doplnění o pohled knihovníků a čtenářů byl mohlo být velmi zajímavé.

Úvod

Technický pokrok jde kupředu velmi rychle a ani knihovny, o kterých se říká, že jsou konzervativní, se vlivu okolního prostředí nemohou ubránit. Zvláště, když jde o knihovny větší. Knihovna, která si pořídí počítač a začne jej využívat pro zkvalitnění služeb čtenářů, se dostává dříve nebo později do vleku výrobců technických zařízení a producentů programového vybavení. Národní knihovna ČR nastoupila do tohoto vlaku na konci roku 1986. To, že je to vlak, ve kterém se musí přestupovat, jsme si všichni uvědomovali. Otázka byla jen kdy a co to bude stát, nebo lépe: kdy seženeme někoho, kdo přestup zaplatí. S prvním přestupem z CDS/ISIS na Aleph (teď zvaný Aleph 300) nám pomohla Nadace A. W. Mellona.

Když se v roce 1997 objevil nový Aleph, pro rozlišení zvaný Aleph 500, byl to hlavní kandidát pro další přestup. Nebylo to ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Protože to byl systém úplně jiný, než s kterým jsme pracovali do té doby, nepovažoval jej dodavatel systému, firma Ex Libris, za běžný "upgrade" a většině stávajících zákazníků jej chtěl účtovat. Suma to byla zřejmě podstatně nižší, než kolik by stálo pořízení jiného systému stejné kategorie, ale stejně nad možnosti rozpočtu knihovny. Zkusili jsme to u Sörosovy nadace, ale ta chtěla - správně - podporovat jen ty knihovny, které zatím žádný automatizovaný systém neměly. Až druhý pokus v programu VISK Ministerstva kultury byl úspěšný. I tak však zbylo dost toho, do čeho musela investovat Národní knihovna, především do totální přestavby pracovních stanic.

Na infarktová jednání s firmou Ex Libris bych raději chtěla zapomenout. Smlouvu se podařilo uzavřít doslova za minutu dvanáct. Oproti původním plánům to bylo o tři až čtyři měsíce později. Protože datum konverze nejdůležitější báze se moc měnit nemohlo, promarněný čas nám moc chyběl. 10. ledna 2000 byla dokončena instalace a dostali jsme první licenci na Aleph 500. Z hlediska systémového knihovníka jsme měli trochu náskok díky přízni svých šťastnějších domácích i zahraniční kolegů a díky tomu, že dodavatel systému měl zájem na české lokalizaci. V horší situaci byl správce operačního systému, kterého samozřejmě k experimentování na svém serveru nikdo nebyl ochoten pustit, ale přesto instalaci Alephu a Oraclu zvládl sám a bez větších problémů. Pokud vím, tak jediné externí školení, které knihovna zaplatila, bylo týdenní školení pro správu systému Oracle pro jednu osobu.

Kolegyně, které se mnou pracují v oddělení knihovního systému (OKS), mi to možná zazlívají, ale po zkušenostech, které jsem měla, by byl přínos školení neúměrně draze zaplacen. Pravda, všechno by byl jednodušší, kdyby byla k dispozici dobrá dokumentace. Naší školou tedy bylo testování funkcí systému. Naštěstí jsme poznávali některé funkce z Alephu 300.

Předehra

Článková bibliografie byla několik let popelkou. Ještě na začátku tohoto roku pracovali naše kolegyně a kolegové v systému CDS/ISIS. Jen proto, abyste záznamy mohli vidět, převáděly se pravidelně do Aleph 300. Pracovníci z oddělení analytického zpracování doplatili především na to, že když už bychom se jim mohli věnovat, abychom bázi a práci v ní připravili, ukázalo se, že server a Aleph 300 nestačí ani na zátěž vyplývající z činnosti elektronického katalogu NK, báze NKC. (Pokud jste našimi uživateli, tak vám naše problémy určitě nemohly uniknout.) To byl hlavní důvod pro to, aby se báze ANL stala první bází, která bude převedena do Aleph 500. Nemohu popřít, že dalších důvodem byla skutečnost, že šlo pouze o bibliografickou bázi. Díky tomu a díky enormnímu úsilí dr. Anděrové mohla být převedena v - podle mého názoru rekordním termínu - na přelomu března a dubna 2000.

Paralelně jsme pracovali na konverzi Slovanské knihovny. Tato knihovna je sice administrativní součástí Národní knihovny, ale z hlediska Alephu to byla a je samostatná knihovna, používající všechny moduly systému s výjimkou Akvizice. Už v Alephu 300 se stala pokusným králíkem při implementaci výpůjčního modulu, takže jsme doufali, že udělá stejnou službu. Tady už jsme museli zajišťovat nejen konverzi bibliografických, ale také administrativních (všech ostatních) dat. Pro konverzi administrativních dat jsme koupili od firmy Ex Libris balíček programů a dobře jsme udělali. Myslím, že dr. Kotrba, správce operačního systému a Oraclu, by programoval ještě teď. I tak ještě zbývalo dost práce. Především modul Výpůjčky byl rozšířen o řadu nových funkcí. Jak už je u Alephu zvykem, je to systém parametrizovatelný. To je moc príma, když víte, jak máte všechny parametry nastavit, aby spolu "hrály". Ale dr. Vřešťálová to spolu s kolegyněmi a kolegy ze Slovanské knihovny a zejména dr. Rachůnkovou a M. Řehákovou, našimi hlavními oporami, zvládli. Kdybychom nemuseli čekat na dodávku dalších pevných disků pro server, tak i v plánovaném termínu. Takto mohla být Slovanská knihovna převedena do Alephu 500 v polovině května 2000.

Pro oddělení knihovního systému, které má implementaci Alephu na starosti, to nebyly lehké časy - testovat systém, učit se ho ovládat a ještě paralelně školit - ale všichni jsme čekali, že bude hůř - a bylo.

Nejdůležitější úkol

Dodání dalších disků byl podmínkou pro zahájení pokusných konverzí hlavní báze NKC. Jakmile byla do provozu uvedena Slovanská knihovna, začali jsme s první testovací konverzí naší nejdůležitější báze. Ne všechno jsme měli připraveno pro bibliografická data, ale chtěli jsme, aby naši knihovníci mohli začít kontrolovat převod dat administrativních. Začínali jsme s dvěma bázemi: bází pro monografie a seriály a bází pro speciální typy dokumentů. Důvodem byla především skutečnost, že při zvětšujícím se objemu bibliografických nefungovalo správně primární omezení vyhledávaných záznamů pro takové druhy dokumentů, které byly v celé bázi jen poměrně málo zastoupeny. Nakonec byla dána přednost jedné sjednocené bázi.

V té době - v polovině května - už byla školení v plném proudu. Pro práci s bází NKC bylo třeba vyškolit asi 250 pracovníků knihovny. Moc nám pomohli pracovníci Odboru služeb, kteří přistoupili na dvoustupňový model: pracovníci oddělení knihovního systému vyškolí vybrané jedince, kteří si vezmou na starost své kolegy. Zaměstnance čekaly nejméně dva "kurzy", většinu ale tři a někdy i více. Na školení jsme měli jen něco málo přes dva měsíce, takže bez mučení přiznávám, že některým pracovníkům se to muselo jevit jako rychlokurz. Spoléhali jsme především na vlastní iniciativu a zkoušení.

Aleph 500 je systém s architekturou klient-server. V krátké době bylo třeba nainstalovat spoustu klientských programů. I tady velmi pomohli zaměstnanci knihovny. K dispozici měli nasdílené instalační soubory a návod a sami nebo s pomocí svých kolegů programy instalovali. Pouze v případě problémů museli zasahovat pracovníci OKS. Někoho možná napadne, kde byli pracovníci oddělení automatizace, které by mělo poskytovat technickou podporu? Velmi usilovně přebudovávali technický park, instalovali operační systém do nových a vylepšených pracovních stanic. Práce neměli málo, do poslední chvíle tu pracovala řada počítačů s operačním systémem MS/DOS a bezdiskových počítačů, obojí naprosto nepoužitelné.

Od první konverze do konverze "ostré" jsme měli pouze necelé dva měsíce. Co se týče konverze bibliografických údajů, žertovali jsme - poněkud kysele - že jsme ve stavu permanentní konverze. Problémy nám nedělal UNIMARC, ale hlavně změny, které jsme někdy museli, jindy chtěli provést při průchodu dokumentů linkou zpracování. Jejich architektem byl Aleph a kolektiv pracovníků pod vedením dr. Stoklasové. Hodně starostí nám nadělaly především IAHOLy. Legrační jméno, že? Ve skutečnosti to byl jeden z nejdůležitějších "bibliografických" údajů. Obsahoval všechny údaje o jednotlivých knihovních jednotkách, které jsme byli schopni uložit, v případě některých údajů duplicitně jenom proto, abychom je mohli online vyhledávat. Protože údaje do tohoto pole zapisovali pracovníci různých útvarů knihovny, byl to poměrně citlivý údaj. Důležitým úkolem při přechodu do A500 bylo jednak oddělit údaje, které používala akviziční pracoviště, a jednak odbourat duplicitní zápis v bibliografických záznamech. To bylo umožněno vylepšenou funkčností Alephu 500.

Konverze elektronického katalogu NK

Červenec se přiblížil strašně rychle. Pro "ostrou" konverzi jsme zvolili první týden, kdy bylo málo pracovních dnů. Serveru to příliš nevadilo. Všechno prošlo pozoruhodně snadno. Čekala jsem, kdy se projeví skutečný problém. Projevil se hned další týden. Ukázalo se, že jsou špatně zkonvertované některé speciální znaky. Protože už báze byla v knihovně v plném provozu, náprava trvala asi dva týdny. Zpožďovala se aktualizace přístupových souborů, protože často byl systém vytížen právě dávkově upravovanými záznamy. Tohle všechno komplikovalo život pracovníkům knihovny, čtenáři byli stále ještě s příslušným upozorněním nasměrováni do báze NKC v Alephu 300. Blahořečili jsme rozhodnutí vedení knihovny Národní knihovnu zavřít pro čtenáře celý červenec.

Teprve v červenci měl dr. Kotrba trochu více času na přípravu především tiskových programů, které Aleph nenabízí a ani to nesliboval. Detailně jsme se seznámili se záludností tiskáren pro MS Windows. Ne všechno, co jsme se zavázali udělat, již funguje, ale nejdůležitější tisky fungují, jsou předpoklady pro to, aby cesta dokumentu do skladiště byla plynulá.

Víkend před tím, než měla být báze otevřena pro veřejnost jsme chybou v datech přišli o rejstříky, které se nepodařilo zaktualizovat. Zachraňovali jsme je v noci z 31.7. na 1.8. Doufali jsme, že licence pro WWW server Alephu přijde včas, dorazila až 1.8. v 9:30. Všechno bylo poněkud hektické. Další víkend jsme potřebovali přebudovat soubory slov, které byly neúplné. Při prvním pokusu nestačilo místo, připravené pro tabulky Oraclu, při druhém pokusu skončilo s chybou vytváření indexů Oraclu. Až třetí pokus s povedl.

Zdá se, že k dnešnímu dni (15.8.) se situace poněkud stabilizovala. Podařilo se nám rozběhnout jmenné i věcné soubory autorit, pracuje se na přístupu přes Z39.50. Stále se potýkáme s drobnějším problémy. Věříme, že pokud budeme schopni problém definovat, podpora systému nám pomůže. Někdy to není úplně jednoduché, systém je velmi složitý, některé vazby nejsme schopni prohlédnout. Vnucuje se mi myšlenka, že s Alephem 300 ve vztahu k Alephu 500 se to má jako s operačním systémem MS DOS k MS Windows (se všemi důsledky).

Poučení

Hodně jsem přemýšlela o tom, co jsme mohli udělat lépe.

A. Měli jsme investovat více času do kontroly uložených dat, nápravy zjištěných nepořádků. I když jsme někdy všichni o některých nedostatcích věděli, zdálo se, že pro každého nebo alespoň pro většinu pracovníků byla náprava prací navíc, nad rámec jejich plánovaných a běžných úkolů.

B. Víc času na školení a seznamování se s novým systémem jsme si dopřát nemohli, pokud jsme nechtěli konverzi o půl roku nebo dokonce o rok odložit. Mohli jsme udělat víc k tomu, abychom podpořili testování konverze záznamů.

C. S odstupem času se mi zdá, že místo usilovné práce v Alephu 300 až do posledního dne, aby bylo co neméně restů, jsme měli práci ve starém systému zastavit alespoň na týden, či 14 dnů (jak to udělala jedna z našich vedoucích) a věnovat celý čas do "ostré" konverze testování, práci na nečisto. Asi bychom nepřišli na všechny problémy v datech, ale na většinu určitě.

Co bude dál?

Se všemi bázemi ještě nejsme hotovi. V září nás čeká ISN - báze pro záznamy dokumentů, jejichž vydání je ohlášeno agentuře ISBN a ISMN. Dlouho odkládaná báze Odboru knihovnictví bude následovat. Zdá se, že báze pro staré tisky STT bude muset počkat na nové disky. O adresáři knihoven a nakladatelů se bude ještě jednat, báze KZL (katalog zahraničních periodik, která je součásti Souborného katalogu ČR - CASLIN bude doufám brzy konvertována do nového systému.

Již na podzim čekáme, že bude dodána nová verze systému Aleph 500, abychom si s ní mohli hrát a lokalizovat ji. Vlastní přechod na ní však nebude dříve než na začátku příštího roku, možná ještě lépe o prázdninách 2001. Protože data v této verzi systému budou ukládána v UNICODE, další disk bude nezbytný.

V Praze 15.8.2000


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz