Vyhledat   Tisk    Daidalos 1/1, září 2000: sekce příspěvků    @ cmesic@azz.cz

Cyril Měsíc

Postřehy z historických fondů I.


Seriál Postřehy z historických fondů, který se bude věnovat zajímavým tiskům z knihovny arcibiskupského zámku v Kroměříži, zahájíme historickými metodickými radami. Jsou součástí zakládací listiny knihovny arcibiskupského zámku v Kroměříži, která je na svou dobu jistě pozoruhodná. Sestavil ji olomoucký biskup Karel II. Lichtenstein z Kastelkornu (1664 - 1695) 14. května 1694. Listina se skládá ze čtyř částí:

1. úvodní část, kde je zdůrazněn význam vědy, vzdělanosti a knih; biskup Lichtenstein vysvětluje, že zakládá knihovnu nejen pro potřeby své a svých nástupců, ale i k obecnému užitku.
2. údržba a rozšiřování knihovny. Lichtenstein uložil pro tento účel 10 000 rýnských florénů. Z pětiprocentního úroku mělo být každoročně 440 florénů vynaloženo na nákup a vazbu nových knih a 60 florénů na plat pro knihovníka.
Pro zajímavost a pro srovnání1: dle kursu konce 17. století se jeden rýnský zlatý na Moravě rovnal 69 krejcarům (v Čechách šedesáti). Zedník dostal za den práce 8 krejcarů, tesař 14. Husa se dala pořídit od 15 do 17 krejcarů, kráva za 6 - 10 zlatých, máz (1, 87 litru) vína za 6 - 14 krejcarů.
Prvním knihovníkem, který si přilepšoval správou zámecké knihovny, byl děkan kostela Panny Marie v Kroměříži páter Urban Augustin Heeger.
3. instrukce pro knihovníka (viz dále)
4. výzva pro nástupce, aby knihovnu chránili a rozšiřovali

My si uvedeme pro nás tu nejzajímavější, což jsou instrukce pro knihovníka.

Instrukce pro knihovníka:

  1. V knihovně má mít knihy řádně, čistě, vkusně a na svém místě uloženy a v dobrém stavu udržovány. Má vést svědomité záznamy o půjčkách.

  2. Mimo knihovnu může půjčiti jen s úředním svolením.

  3. Knihovník je povinen dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9 do 11 hodin a od 2 do 4 hodin odpoledne kterémukoliv návštěvníku přinésti žádanou knihu a dáti mu k dispozici vhodnou místnost, v zimě vyhřátou, aby si návštěvník mohl psat výpisky. Ale i mimo uvedené úřední hodiny má knihovník vyhovět žadateli, je - li nebezpečí z prodlení a žádá-li si tento na několik hodin nahlédnouti do některé knihy.

  4. Knihovník má být ve styku s jinými knihovnami a informovat se o nových dílech. Má být poctivý a nezištný v jednání s knihkupci a knihvazači. Rovněž má dbát, aby nové knihy byly dodány v bezvadném stavu a v dobré vazbě.

  5. Knihy koupené za uvedené peníze mají být (i v budoucnu) opatřeny biskupovým označením (bylo to papírové ex libris s biskupovým znakem a jménem, pozn. CM).

Originál listiny je uložen v Zemském archivu Opava, pobočka Olomouc, latinský text např. v "Bibliothek und Archiv im f.e. Schlosse zu Kremsier" (vydal Dr. B. Dudík - Wien, 1870).

Doufám, že Vás text zaujal a těším se na Vaše nápady, připomínky, kritiku ...


1 ŠEJBAL, Jiří. Základy peněžního vývoje. Brno 1997.
SUCHOMEL, Dan, WIDEMAN, Jan. Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů (1608 - 1820). Česká NS - pobočka Kromeříž, 1997.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz