Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: aktuálně    @ kaarolina@ff.cuni.cz

Kaarolina Jonáková

Cena Z. V. Tobolky poprvé udělena


Na konferenci Knihovny současnosti 2000 byla udělena nová knihovnická ocenění. Vzhledem k tomu, že byla udělována poprvé, je oceněných více. Podle sdělení ing. A. Brožka bude v příštím roce v každé kategorii uděleno jen jedno ocenění.

Medaile Z. V. Tobolky za zásluhy v českém knihovnictví byla udělena:

v kategorii knihoven

Parlamentní knihovně, za úspěšné pokračování v Tobolkově knihovně

Regionální knihovně v Karviné, za úspěšné reprezentování českého knihovnictví

v kategorii osobností, za rozvoj českého knihovnictví

řediteli NK ČR PhDr. Vojtěchu Balíkovi

emeritnímu profesorovi Univerzity Karlovy v Praze Jiřímu Cejpkovi

doc. Haně Vodičkové, (FF UK a NK ČR)

řediteli Moravské zemské knihovny v Brně PhDr. Jaromíru Kubíčkovi

za celoživotní práci v knihovnách

Václavu Carvovi (SVK Liberec)

Vlastě Hamplové (SVK Hradec Králové)

Ivance Komorousové (SVK Plzeň)

Jarmile Trégrové (SVK Ústí nad Labem)

Evženu Lukešovi (NK ČR, SPKK, UMPRUM, NKÚ, PNP)

Borisovi Mědílkovi (NK ČR, PNP)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz