Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: aktuálně    @ kaarolina@ff.cuni.cz

Kaarolina Jonáková

Seminář Automatizace knihoven: Co je nového?


Ve dnech 12. a 13. září se na půdě Filozofické fakulty UK konal 11. seminář Automatizace knihoven, pořádaný Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK. Před takřka plnou aulou zaznělo ke dvaceti příspěvkům. Ústředním tématem prvního dne byla sdílená katalogizace: zkušenosti v jednotlivých systémech a katalozích (CASLIN, Lanius, knihovny ČVUT). Polemiku vyvolal fakt, že souborný katalog CASLIN nemá implementován protokol Z39.50. RNDr. Pavel Krbec (ÚVT UK), vyjádřil v této souvislosti myšlenku, že v dnešní době by katalog bez komunikačního rozhraní Z39.50 neměl existovat. Dle vysvětlení dr. Krčmařové (NK ČR) není tento standard zatím využíván z důvodů finančního i kapacitního zabezpečení projektu CASLIN. S jeho využitím se počítá výhledově, nyní to, ale není priorita. Protokolu Z39.50 se věnoval i příspěvek dr. Andrejčíkové.

Ústav výpočetní techniky UK letos překvapil, když vedle systému T-Series/Q-Series prezentoval švédský knihovnický systém LIBRA III, jehož lokalizace právě probíhá. LIBRA se stane alternativou k systému Tinlib/T-Series, jehož vývoj se přesunul na systém Q-Series. Oproti Q-Series má celou řadu výhod, zásadní jsou menší provozní nároky - je provozovatelná na standardním databázovém stroji. Uživatelé ocení windowsowské prostředí a zajímavou službu katalogu: možnost vytvoření www stránky s odkazy na katalog (např. stránka doporučené literatury, osobní bibliografie). Součásí systému je i webový prohlížeč a podpora webovských odkazů. Modul Katalog je propojen s vyhledávacími stroji typu Yahoo nebo Altavista a může obsahovat i jakékoliv hyperlinky.
Systém, již částečně lokalizovaný, včetně demonstrační české báze, bude prezentován na konferenci na Seči, dokonce za přítomnosti zástupce producenta systému LIBRA, švédské společnosti Axiell.

Přehled novinek ze Státní technické knihovny představil ing. Svoboda. Informoval o vývoji pracovní skupiny Z39.50, novinkách ve schváleném zákonu o právu autorském, vývoji projektu Národní technické knihovny, která by měla v budoucnu sloučit STK, knihovny ČVUT a VŠCHT, jejíž realizace se předpokládá do začátku ak. roku 2005/6 a především o vznikající Virtuální polytechnické knihovně, která navazuje na projekt INVIK.

Jakub Petřík (AiP Praha) prezentoval databáze Proquest 5000 a Periodicals Content Index, které jsou nyní k dispozici všem vysokým školám, veřejným knihovnám, Akademii věd, muzeím a ministerstvům bezplatně. Přístup byl uhrazen v rámci národní licence, která byla získána díky grantového projektu Ministerstva školství ČR. Díky tomu mají knihovny unikátní možnost přístupu k jinak velmi nákladnému informačnímu zdroji. Připomínám, že od 1. září Daidalos ve spolupráci s Albertinou icome Praha publikuje seriál k problematice Proquest/PCI, kde budou obě databáze blíže popsány, včetně návodů k práci. Další díl vychází každý týden.

Druhý den byl určen spíše knihovníkům z menších knihoven, které s automatizací začínají. Věnován byl problematice Internetu a měl rámcově seznámit s fungováním a službami Internetu a jeho možnostmi jakožto informačního zdroje (vyhledávání, el. časopisy) a nástroje k usnadnění některých knihovnických procesů. Část příspěvků v této sekci připravili a přednesli studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz