Vyhledat   Tisk    Daidalos září 2000: aktuálně    @

NK ČR

Projekt Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa v České republice ukončen


Tisková zpráva Národní knihovny ČR

Odborné redakční a koordinační pracoviště projektu v Národní knihovně ČR dokončilo práce na dalších dílech Příručky německých historických knihovních fondů. Do rukou odborné veřejnosti se tak dostává svazek Praha (ve dvou dílech 1.1 a 1.2), který důstojně završil popis historických fondů ve vybraných knihovnách. Tím také je naplněna realizace projektu v České republice.

Cílem tohoto významného mezinárodního projektu s ústřední redakcí na Vestfálské univerzitě v Münsteru a realizovaného s podporou Volkswagen Stiftung v Hannoveru je získat přehled zejména o jazykově a provenienčně německých historických knihovních fondech v evropských (ne německy mluvících) zemích od počátku knihtisku do konce 19. století. Výsledkem této náročné heuristické a badatelské práce je stejnojmenná edice s dosud publikovanými deseti knižními svazky vydanými renomovaným nakladatelstvím Olms - Weidmann v letech 1997-2000. Zahrnuty zde nejsou německy mluvící země Německo a Rakousko, kterým jsou věnovány samostatné řady.

Česká republika evropskou řadu zahajuje a díky značnému rozsahu zachovaných německých historických knižních fondů jsou jí věnovány první tři svazky, z nichž jeden je ve dvou dílech. Informace o existenci relevantních historických fondů na našem území byly od roku 1992 ve spolupráci s vybranými institucemi v Čechách a na Moravě postupně shromažďovány a zpracovány. Zahrnuto je na 300 významných knihoven, archivů a dalších sbírkových institucí. Popis obsahuje vždy historii fondu, jeho obsahovou strukturu a dále kvantitativní a jazykové rozložení po stoletích. Počet odborníků, kteří se práce zúčastnili, přesahuje stovku.

V roce 1997 vyšel svazek 2, věnovaný zámeckým, palácovým a hradním knihovnám ve správě Národního muzea (garantem za zpracování bylo Národní muzeum v Praze). v dalším roce se odborná veřejnost mohla seznámit se svazkem 3, zahrnujícím historické fondy Čech a Moravy. Příspěvky o historických fondech knihoven v Čechách zajistila a redakčně zpracovala Národní knihovna a garantem za historické fondy knihoven Moravy byla Moravská zemská knihovna. Prahu, jako město s bohatou tradicí vědy a kultury, představuje pražský svazek (svazek 1, vročení 1999-2000). v díle 1.1 jsou kromě Národní knihovny zastoupeny fakultní knihovny Karlovy Univerzity a knihovny ústavů Akademie věd a díl 1.2 přináší popis fondů Národního muzea a knihoven dalších významných pražských muzeí (Národního technického muzea , UMPRUM, ale též menších, nicméně zajímavých muzeí, například Poštovního muzea), dále ústředních knihoven (Národní lékařská knihovna, Státní technická knihovna, Ústřední zemědělská a lesnická knihovna) a speciálních knihoven (Parlamentní knihovna, Vojenská historická knihovna a jiné). Významným zdrojem informací jsou také archivní a klášterní knihovny.

Národní knihovně díky jejím cenným, rozsáhlým a členitým historickým fondům je věnována podstatná část dílu 1.1. Na zpracování příspěvku se podílelo téměř padesát odborných pracovníků, jak interních, tak i celá řada renomovaných externích spolupracovníků.

Příručka německých historických fondů v České republice (Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Tschechische Republik) je z hlediska odborného a kulturního významným počinem a plně si zaslouží pozornost naší veřejnosti. U příležitosti zakončení projektu v České republice a vydání uvedených svazků tiskem se bude 11. září konat v Zrcadlové síni Klementina slavnostní setkání za účasti generálního sekretáře Volkswagen Stiftung dr. Wilhelma Krulla a odborného reprezentanta a organizačního vedoucího celého projektu, prof. dr. Bernharda Fabiana z Vestfálské univerzity v Münsteru .


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz