Vyhledat   Tisk    Daidalos 2/1, říjen 2000: sekce příspěvků    @ kaarolina@ff.cuni.cz

Kaarolina Jonáková

LIBRA III je přátelská ke knihovníkům i k uživatelům


ÚVT UK představilo na konferenci Knihovny součastnosti 2000 na Seči knihovnický systém LIBRA III, který se stane alternativou k systému T-Series a jedním z jeho nástupců. Prezentace se účastnil zástupce producenta systému, švédské firmy Axiell, Folke Andersson.

LIBRA III se vyvíjí od osmdesátých let a v současnosti ho ve Švédsku používá 40% veřejných knihoven a o něco méně knihoven vědeckých a akademických. Systém zatím není rozšířen mimo Švédsko, lokalizace v České republice je první lokalizací systému v zahraničí. Současně se plánuje provozování ve Finsku a v Itálii.

LIBRA je systém modulární, kromě základních modulů (katalogizace, akvizice, OPAC, seriály) má k dispozici také meziknihovní výpůjční službu, seznamy a statistiky a samoobslužné služby pro uživatele: tento modul vychází z teorie, že uživatelé chtějí dělat maximum úkonů sami, bez pomoci knihovníka.

Klientská část systému je plně pod Windows, podporuje standard Z39.50 a mezinárodní katalogizační pravidla. Zajímavé je využití programů z MS Office. Pro výstup statistických tabulek je využíváno programů Word a Excel. Aktuální je propojení s Internetem. Katalog může obsahovat webové adresy a odkazy do online databází, naopak je možné odkazovat na záznamy v katalogu.

Proč zrovna LIBRA III?

Ve Švédsku jsou velmi dobré zkušenosti s konverzí dat z Tinlibu. Je to systém s vstřícnou cenovou politikou, jeho cena je na úrovni cen Tinlibu. Výhodou je i dodržování mezinárodních standardů, LIBRA byla prvním systémem, který implementoval standard Z39.50. Folke Andersson byl velmi překvapen, že souborný katalog České republiky tento důležitý standard nepodporuje. Naopak ocenil kvalitu zpracování záznamů pro souborný katalog. Ve Švédsku probíhá doplňování záznamů do souborného katalogu LIBRIS online, bez kontroly záznamů.

Co je na LIBRA nejlepší?

Dle pana Anderssona se jedná se o velmi flexibilní a otevřený systém. Díky úplné struktuře formátu MARC je možné katalogizovat všechny typy dokumentů, i když například se starými tisky nejsou zatím zkušenosti. Prostředí systému je velmi přátelské, jak pro katalogizátory, tak pro uživatele.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz