Vyhledat   Tisk    Daidalos říjen 2000: aktuálně    @ daidalos@ff.cuni.cz

Aktuální problematika českých knihoven v tisku


(6. - 13. 10. 2000)

Probíhající reforma veřejné správy a zákon o rozpočtových pravidel, platný o 1. ledna 2001 vážně ohrožuje budoucí existenci systému veřejných knihoven, který byl po celá desetiletí vytvářen na úrovni stávajících okresů. Nová legislativa totiž znemožňuje financování regionálních funkcí knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) na tuto skutečnost upozorňoval již při přípravě komplexu zákonů k reformě veřejné správy. 28. srpna 2000 upozornil na situaci ministry kultury, financi a vnitra a vyzval je k řešení situace. V Týdnu knihoven, který se uskutečnil ve dnech 9. až 15. října bylo k této problematice zveřejněno prohlášení "Stanou se knihovny první obětí veřejné správy".

V následujícím přehledu přinášíme přehled příspěvků, které byly k této problematice publikovány v denním tisku.

Vít Richter
Zdroj: Hanácký a středomoravský den
Datum: 06.10.2000
Název: Rozpad okresní knihovny zatíží obecní rozpočty
Podtitulek: V Přerově chtějí střediskový systém zachovat
Autor: PETRA UVÍROVÁ
Str.: 04
Rubrika: Regiony
Oblast: Severní Morava
Identifikace: WH20001006000015

Text:
PETRA UVÍROVÁ
Změny pracovního úvazku zaměstnanců, vyčíslování nákladů na samostatný chod - a někde dokonce úvahy o šanci na přežití bez státního příspěvku provázejí nastartovaný proces transformace Okresní knihovny v Přerově. Už v červenci letošního roku vznikly v okrese odpojením ze stávajícího systému střediskové knihovny v Brodku u Přerova, Dřevohosticích, Hustopečích a Všechovicích, samostatné jsou dnes i městské knihovny v Tovačově a Lipníku nad Bečvou. "Knihovna v Přerově se stane samostatnou příspěvkovou organizací v lednu příštího roku - čtenář by ale tuto změnu neměl pocítit," ujišťuje zástupkyně ředitelky Okresní knihovny v Přerově Ludmila Hanychová. Služby prý budou poskytovány ve stejném rozsahu jako dosud, včetně využití internetu. Omezení provozu nečeká ani žádnou ze tří poboček ve městě. "Finančními otázkami se bude ale podrobněji zabývat až v listopadu městské zastupitelstvo," upřesňuje. Postupně se rozpadající kolos okresní knihovny by chtěl v příštích letech pod svými křídly udržet alespoň středisko Přerov, které dnes tvoří dvacet osm obcí a deset integrovaných částí města. "Starostové byli seznámeni s finančními podmínkami dalšího setrvání a měli by se už brzy vyjádřit, zda jsou pro ně přijatelné," popisuje aktuální stav. Přestože zatím není jasné, zda se některé obce od střediska odtr- hnou či nadále zůstanou jeho součástí, hovoří už nyní starostové o velké finanční zátěži na obecní rozpočet. "Zatím si neumíme spočítat, kolik by nás osamostatnění stálo. Vydržíme pod Přerovem rok a uvidíme, co bude dál," uvažuje například starostka Bochoře Vlasta Pochylá. Za jednu z možností považují některé obce také spolufinancování střediskových knihoven hned z několika rozpočtů. "Chceme se domluvit se staro- sty okolních obcí. Sami bychom totiž střediskovou práci jako nákup knih nebo provoz internetu finančně neutáhli," soudí starosta Dřevohostic Ladislav Sigmund. Pokud prý ale obce o tuto nabídku neprojeví zájem, nezbyde nic jiného, než zachovat alespoň místní knihovnu. "Úvahy o přežití knihoven vnímáme spíše jako politický problém," dodává k tomu starosta Lipníka Vladimír Mikeška, podle něhož bude město hledat všechny možné způsoby, jak chod nově vzniklého střediska zafinancovat.
<<<Konec>>>Zdroj: Večerník Praha
Datum: 11.10.2000
Název: Až vám bude nejhůř, knihovnice pomůže
Podtitulek: ZÁJEM / Celostátního Týdne knihoven se zúčastní téměř 200 zařízení.
Ročník: 10
Číslo: 237
Autor: čtk
Str.: 03
Rubrika: Praha
Oblast: Střední Čechy
Identifikace: V120001011000023

Text:
PRAHA - Soutěží o ideálního knihovníka zahájili v pondělí v pražské městské knihovně celostátní Týden knihoven knihovníci z celé České republiky. Cílem týdenní akce je propagovat služby knihoven v oblasti vzdělávání, zprostředkování kulturních hodnot a všeobecné informovanosti lidí. Libriády v Městské knihovně v Praze se zúčastnilo devět družstev, která si s sebou přivezla i své příznivce. Ti vyrobili pro soutěžící transparenty s nápisy "Až vám bude nejhůře, knihovnice pomůže" a"Všude dobře, v knihovně nejlíp". Hlavní knihovnice pražské knihovny Jaroslava Štěrbová ČTK řekla, že "libriáda" má ukázat, že " knihovníci nejsou zarostlí mechem a kapradím", ale že pracují i s počítačem a elektronickými médii. Týden pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a do letošního čtvrtého ročníku se zapojilo 197 knihoven. Některé z nich zpřístupní nové prostory, jiné pak představí moderní služby. Knihovníci totiž chtějí na sebe upozornit nejen čtenáře, ale i sponzory, zřizovatele a média. Mezi tradiční akce pořádané během Týdne knihoven patří i dny otevřených dveří, přihlašování nových čtenářů zdarma, amnestie penále, burzy vyřazených knih, programy pro děti, besedy, výstavy a propagace internetových služeb. V ČR existuje velmi hustá síť veřejných knihoven, podle Svazu knihovníků a informačních pracovníků zahrnovala před dvěma lety 6141 veřejných knihoven. Knihovníci se však obávají, že knihovnám v malých obcích hrozí kvůli změnám v rozpočtových pravidlech regionů v roce 2001 omezení provozu. Mnohé knihovny již nyní lidem nabízejí přístup k internetu. Letos v červenci na něj byly napojeny knihovny ve 354 obcích a městech a do konce roku by jich mělo být ještě o 142 více.

Fotografie:
Knihovníci z celé republiky se sešli v Praze a s humorem zahájili Týden knihoven.
Fotografie: ČTK

Fotografie:
Účastnice soutěže o ideálního knihovníka.
Fotografie: ČTK

Zdroj: Haló noviny
Datum: 11.10.2000
Název: Knihovnám hrozí omezení provozu
Ročník: 10
Číslo: 237
Autor: ČTK, the
Str.: 10
Rubrika: KULTURA
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: HA20001011000075

Text:
PRAHA (ČTK, the) - Knihovnám malých obcí hrozí v příštím roce omezení provozu kvůli změnám v rozpočtových pravidlech regionů. "Od roku 2002 by mělo být financování knihovnických služeb ošetřeno z krajských rozpočtů, do té doby se však rozpadne řada vztahů mezi jednotlivými knihovnami," řekl člen předsednictva Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Ladislav Zoubek. Příští rok nebude mít řada knihoven menších obcí podle Zoubka peníze na nákup nových knih a výměnné služby. V současnosti mají totiž obecní úřady smlouvy s knihovnami v centrech regionů, které jim pomáhají s nákupy a organizací služeb. "Nedá se očekávat, že okresní města budou financovat něco, co přesahuje jejich území," konstatoval Zoubek. Dosavadní systém přitom podle něj zajišťoval i menším obcím relativně kvalitní služby, například nákupy pořizovali knihovníci větších knihoven i pro menší, takže mohli kvůli většímu množství objednávek požadovat slevy. Na mezeru ve financování upozornili knihovníci ministry kultury, financí a vnitra, zatím se však podle Zoubka nedočkali relevantní odpovědi. Proluka ve financování je podle nich podivná také tím, že přichází po přijetí státní informační politiky, která má knihovnám jako veřejným informačním místům zajistit podporu státu. Na problematiku knihoven má upozornit právě probíhající celostátní Týden knihoven, v jehož rámci chystají knihovníci různé akce. Jak oslaví svůj týden knihovníci v jednotlivých obcích, to záleží podle Zoubka na finanční situaci. "Někde budou otevírat nové prostory, někde představovat nové služby. Ty menší se budou muset spokojit s méně náročnými akcemi," řekl. Podotkl přitom, že 150 knihoven v menších městech získá do konce roku díky programu státní informační politiky připojení na Internet. Počet veřejných knihoven napojených na světovou informační síť tak dosáhne 500.

Zdroj: Haló noviny
Datum: 12.10.2000
Název: Právě probíhající Týden knihoven ve znamení mimořádných akcí
Ročník: 10
Číslo: 238
Autor: ČTK, the
Str.: 10
Rubrika: KULTURA
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: HA20001012000077

Text:
PRAHA (ČTK, the) - Soutěží o ideálního knihovníka zahájili v pražské Městské knihovně celostátní Týden knihoven knihovníci z celé České republiky. Cílem týdenní akce je propagovat služby knihoven v oblasti vzdělávání, zprostředkování kulturních hodnot a všeobecné informovanosti lidí. Týden pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Do letošního 4. ročníku se zapojilo 197 knihoven. Některé zpřístupní nové prostory, jiné představí moderní služby. Knihovníci totiž chtějí na sebe upozornit nejen čtenáře, ale i sponzory, zřizovatele a média. Mezi tradiční akce pořádané během Týdne knihoven patří i Dny otevřených dveří, přihlašování nových čtenářů zdarma, amnestie penále, burzy vyřazených knih, programy pro děti, besedy, výstavy či propagace internetových služeb. V ČR existuje hustá síť veřejných knihoven. Podle Svazu knihovníků a informačních pracovníků zahrnovala před dvěma lety 6141 veřejných knihoven. Knihovníci se však obávají, že knihovnám v malých obcích hrozí kvůli změnám v rozpočtových pravidlech regionů v roce 2001 omezení provozu. Mnohé knihovny již nyní lidem nabízejí přístup k internetu. Letos v červenci na něj byly napojeny knihovny ve 354 obcích a městech, do konce roku by jich mělo být ještě o 142 více.
Například v Městské knihovně v Náchodě prožijí v tomto týdnu malí čtenáři pohádkové odpoledne, budou hledat knihovnické strašidlo a namalují si ideální knihovnu, jakou by chtěli navštěvovat. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí budovy městské knihovny, během které má dětské oddělení získat celé poschodí, vyhlašuje knihovna akci "namaluj si knihovnu svých snů". Náchodská knihovna se však malým čtenářům věnuje celoročně. Část dětí prý ke knihám přivede možnost prohlížet si v knihovně multimediální encyklopedie, část pravidelné akce pro školy. "Minimálně jednou ročně k nám přicházejí děti ze všech náchodských škol na besedy. Je to cesta, jak je nenásilně dovést ke knihám," řekla ředitelka náchodské knihovny Marie Sobotková.Zdroj: Hospodářské noviny
Datum: 09.10.2000
Název: Knihovny zahajují svůj "týden"
Str.: 06
Autor: (čtk)
Rubrika: Kultura
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: HN20001009000032

Text:
Praha/Plzeň (čtk)
Přiblížit postavení knihoven v informační společnosti a propagovat jejich služby chtějí knihovníci během celostátního Týdne knihoven. Některé knihovny během něj zpřístupní nové prostory, jiné představí moderní služby. Týden knihoven otevře dnes v poledne happening knihovníků na Staroměstském náměstí v Praze.
V České republice existuje hustá síť veřejných knihoven. Podle zprávy Svazu knihovníků a informačních pracovníků jich před dvěma lety bylo 6141. Knihovníci se však obávají, že knihovnám v malých obcích hrozí kvůli změnám v rozpočtových pravidlech regionů v roce 2001 omezení provozu. V souvislosti s tím mluví i o možném rozkladu systému veřejných knihoven a postupném úpadku a zániku knihoven v malých obcích. Loni přitom podle svazu zaznamenaly veřejné knihovny zřizované obcemi zvýšený zájem uživatelů. Proti roku 1998 se o více než 7,5 miliónu zvýšil počet výpůjček a vzrostl i počet registrovaných uživatelů knihoven. Ve stejném období však bylo zejména v malých obcích 64 knihoven zrušeno.
Od počátku 90. let čeští knihovníci usilují o nový knihovnický zákon, který by umožnil vytvořit knihovnám podmínky, za nichž by lidem byly schopny zajistit přístup ke kulturním hodnotám a informacím co nejrychleji a v maximální kvalitě. Nyní totiž platí knihovnický zákon z roku 1959. "Je starý již přes čtyřicet let, není proto divu, že vůbec nevyhovuje současnému stupni vývoje společnosti, právnímu prostředí ani možnostem, které máme například díky informačním technologiím," říká zpráva.
Mnohé akce "týdne" jsou připraveny v regionech. Bohatý program nachystala například Státní vědecká knihovna v Plzni, která letos slaví padesát let činnosti. Pro své kolegy zdejší pracovníci připravili na čtvrtek setkání knihovníků, kteří pracují v oboru nejdéle dva roky. Veřejnost může během sobotního dopoledne v knihovně zdarma využít internet. (Připojení na síť mají dnes knihovny ve 354 obcích a městech.) Ve studovně budou u počítačů i odborníci, kteří lidem poradí a budou je informovat o různých nových elektronických zdrojích a službách.
Zdroj: Lidové noviny
Datum: 10.10.2000
Název: Stovkám knihoven hrozí příští rok izolace
Podtitulek: V roce 2001 se zřejmé zpomalí také rozvoj přístupu knihoven k internetu
Ročník: 13
Číslo: 236
Autor: Marcel Kabát
Str.: 23
Rubrika: Kultura
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: LN20001010000092

Text:
Veřejné knihovny chtějí tento týden upozornit na své nové služby, ale také na nebezpečí, které jim hrozí.
PRAHA - Až stovky knihoven v menších obcích může podle Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v roce 2001 potkat totální umrtvení, některé dokonce zánik.
Reforma veřejné správy a plánované úspory totiž v příštím roce znemožní okresním knihovnám poskytovat odbornou i technickou pomoc knihovnám v malých obcích. V současnosti knihovníci v okresních městech pomáhají svým kolegům v obcích například doplňovat fondy a uskutečňovat meziknihovní výměny titulů.
"Důsledkem nových rozpočtových pravidel bude úplný rozklad systému veřejných knihoven v České republice," tvrdí předseda SKIP PhDr. Vít Richter. Knihovny zřizované obcemi sice mohou nadále existovat, jejich čtenáři se však budou muset spokojit pouze s tituly, které jsou fyzicky na místě. Tato nabídka často není příliš rozsáhlá.
Úprava, která fungování výměn a dalších regionálních funkcí opět umožní, začne platit až v roce 2002. Přechodné období přitom podle SKIP není nijak vyřešeno. "Ze strany ministerstva vnitra slyšíme zatím jen sliby," říká Vít Richter. "Ty nám však nestačí k tomu, abychom mohli například prodloužit smlouvy odborníkům, kteří se o regionální funkce starají."
Knihovny chtějí ukázat moderní tvář
Navzdory potížím se knihovníci přinejmenším tento týden snaží působit také optimisticky. Téměř dvě stovky knihoven v České republice chtějí oslovit veřejnost prostřednictvím včera zahájené týdenní akce. V rámci Týdne knihoven nabízejí kulturní a vzdělávací programy, ale například také amnestie výpůjček nebo přihlášení nových čtenářů zdarma.
Cílem knihovníků je mimo jiné také změnit představu o knihovnách jako místech, kde lze najít jen ohmatanou Vlastu Javořickou. Kromě půjčování knih totiž veřejné knihovny stále častěji nabízejí i přístup k Internetu a využívání elektronických informačních databází. Do konce roku 2000 budou k Internetu připojeny knihovny ve více než pěti stech obcí. Postupem času by diky veřejným knihovnám mělo získat přístup k síti devadesát procent občanů České republiky.
Na rychlejší rozvoj není
Internetové terminály veřejných knihoven by se podle knihovníků rozhodně neměly stát nekalou konkurencí internetových kaváren. "Zejména v menších obcích internetové kavárny ani nejsou," říká ředitel Městské knihovny v Děčíně a člen
výkonného výboru SKIP Ladislav Zoubek. "Ve veřejných knihovnách je navíc přístup k Internetu vždy nějakým způsobem regulován."
Například v Městské knihovně v Praze je tak přistup čtenáře k internetu omezen na jednu hodinu týdně, jinde se zase za využití internetu platí zvláštní částka nad rámec běžného čtenářského poplatku.
V některých veřejných knihovnách se otevírá možnost internetové komunikace i pro nevidomé a slabozraké. Tuto službu nabízejí například městské knihovny v Třebíči, Ostravě či Praze.
Rychlejšímu rozvoji veřejného přístupu k Internetu příští rok patrně zabrání plánované škrty v rozpočtu ministerstva kultury - program Veřejné informační služby knihoven, v roce 2000 dotovaný částkou 30 milionů, nemá v roce 2001 dostat ani korunu.
Marcel Kabát

Fotografie: Happeningem začal včera v pražské městské knihovně Týden knihoven Foto LN - Pavel Wellner


Zdroj: Hradecké noviny
Datum: 11.10.2000
Název: ZÍTRA
Str.: 02
Oblast: Východní Čechy
Identifikace: HK20001011000015

Text:
TIPY NA VÍKEND: Bohatá nabídka tipů z jedenácti okresů pro nadcházející volné dny.
REGION: V okresech probíhá týden knihoven. Zajímali jsme se nejen o akce, které při této příležitosti knihovny připravily, ale i o to, jak je to v současné době s financováním knihoven. Romové a odborníci jsou na Svitavsku zváni ke spolupráci při řešení ožehavé problematiky. Chtějí tady vytvořit poradní sbor pro romskou problematiku. Nejméně 635 miliónů korun by podle registru oprav bylo potřeba na opravu silnic II. a III. třídy v okrese.

SPORT: Pohled do kuchyně basketbalistek BK Loko Texlen Trutnov a Sokola Hradec.

[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]Zdroj: Noviny Vysočiny
Datum: 12.10.2000
Název: Stát spoléhá na knihovny, ale přitom jim hází klacky pod nohy
Podtitulek: PROBLÉM / Finance jsou vždy kamenem úrazu, ale v příštím rokem se zřejmě stanou i kamenem náhrobním. Nová rozpočtová pravidla znamenají úpadek služeb.
Autor: IVETA STEJSKALOVÁ
Str.: 07
Oblast: Východní Čechy
Identifikace: VV20001012000019

Text:
Havlíčkův Brod - Knihovníci již neoplývají takovou dávkou optimismu jako před rokem, dlouho očekávaný zákon je stále v nedohlednu.
"V loňském roce jsme se sešli za okolností, které nasvědčovaly, že se veřejné knihovny mohou těšit na řadu pozitivních změn. Rýsoval se návrh nového knihovnického zákona, veřejné knihovny se objevily například v zákoně o svobodném přístupu k informacím a dalších dokumentech. V letošním roce je situace trošku jiná a musím říci, že se na ni zdaleka nedíváme tak optimisticky," uvedla ředitelka okresní knihovny Ivana Štrossová. Její obavy se týkají především chystaného knihovnického zákona, který již dávno existuje ve většině vyspělých zemí světa. Veřejné knihovně by měl zmíněný zákon umožnit získat finance ze státního rozpočtu nad rámec běžného financování, kdy základní služby a provoz knihovny hradí zřizovatel a veřejné rozpočty přispívají knihovnám na programy a granty. Právě připravovaný zákon sice myslí na krajské knihovny, avšak problematiku všech ostatních řeší pouze okrajově. Okresní síť tvoří základ celého systému. Regionální funkce jsou financovány převážně z dotací okresního úřadu. Nová rozpočtová pravidla však neumožňují poskytovat finance prostřednictvím rozpočtu obcí. To znamená, že peníze na regionální funkce na úrovni okresů nebudou.
"A tak dojde k rozkladu systému, postupnému úpadku a mnohde i zániku knihoven v malých obcích," říká Štrossová a podotýká, že v současnosti se tento problém bezprostředně netýká brodského okresu. Paradoxem je, že vláda zahájila realizaci Státní informační politiky, která spoléhá právě na vybudovanou síť knihoven.
[V L T A V A + P N P R E S S + L A B E]
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 12.10.2000
Název: Regionálním knihovnám hrozí kolaps
Ročník: 11
Číslo: 238
Autor: MARCELA JURKOVÁ
Str.: 03
Rubrika: Z domova
Oblast: Tisk celostátní
Identifikace: MF20001012010013

Text:
Rakovník-Reforma veřejné správy může od ledna ochromit práci desítek knihoven. Městské knihovny s takzvanou regionální působností totiž ztratí možnost získat od okresních úřadů peníze na zajišťování knihovnických služeb pro menší obce v regionu a města odmítají desetitisícové až milionové částky za tyto služby platit z vlastních rozpočtů. Ministerstva kultury i financí zatím nevědí, jak knihovnám pomoci. "Podle nových rozpočtových pravidel okresní úřady nebudou moci od 1. ledna 2001 financovat regionální činnost organizací, které nezřizuje stát. Obrátili jsme se proto na ministerstvo financí a vyžádali si řešení. Jen v letošním roce totiž okresní úřady přispěly na regionální činnost knihoven asi šedesáti miliony korun, vloni dokonce osmdesáti miliony," uvedla tisková mluvčí ministerstva kultury Dita Fuchsová. Ministerstvo financí zatím marně hledá způsob, jak městským knihovnám zajistit státní příspěvek. "Jsou kolem toho rozpory. Je možné, že knihovny dostanou ze státního rozpočtu mimořádnou dotaci," řekla Věra Dědková z odboru financování územních rozpočtů. Městská knihovna v Rakovníku patří mezi ty, které reforma veřej né správy postihne zřejmě nejvíce. Na regionální práci dostali letos od okresního úřadu 1,2 milionu. "Po převzetí knihovny od okresního úřadu existuje mezi městem a okresním úřadem smlouva o hrazení části nákladů knihovny. Vždyť z našeho knihovnického střediska zajišťujeme služby pro 70 knihoven v okolních obcí. Polovina z pětačtyřiceti tisíc klientů naší městské knihovny jsou navíc obyvatelé okolních obcí. Jak to bude, když příspěvek od okresu nedostaneme, si nedokážu vůbec představit. Doufám, že nám potřebné peníze dá měs to," řekl vedoucí rakovnické knihovny Pavel Kumpa. To však rakovnický starosta Miroslav Hrčka odmítá. "Jsem zásadně proti tomu, abychom se starali o regionální knihovny. Když nedá peníze stát, budou si muset obce služby za práci naší knihovny samy zaplatit," uvedl. Situace by se mohla zlepšit až v roce 2002, pokud parlament schválí připravovaný zákon o informačních a knihovnických službách. Zákon počítá se zřízením krajských knihoven, jejichž regionální funkce by byly financovány státním příspěvkem.
MARCELA JURKOVÁ
Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz