Vyhledat   Tisk    Daidalos říjen 2000: aktuálně    @ vuppraha@mbox.vol.cz

Zdeněk Jonák

Pozvánka na seminář


VÝUKA INFORMATIKY, INTERNET A VYTVÁŘENÍ INFORMAČNÍHO ZÁZEMÍ ŠKOLY V OBDOBÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Datum konání: 16. listopad 2000
Pořádá:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
PhDr. Zdeněk Jonák
Strojírenská 386, 155 21 Praha 5 - Zličín
tel. 02/57 95 02 34, fax. 02/57 95 03 13, e-mail: vuppraha@mbox.vol.cz
ve spolupráci s VOŠaSOŠ stavební, Dušní 17, Praha 1

Program semináře:

9.00 - 9.30 Prezentace

Sekce: Praktické zkušenosti s výukou Informatiky a výpočetní techniky.

Modely výuky
9.30 - 10.00 Trendy ve výuce Informatiky a výpočetní techniky (Z. Jonák, VÚP)
10.00 - 13.00 - prof. Hamáček, Základní škola Jílovská
  - prof. E. Zelendová, Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská
  - prof L. Fialová,Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská
  - prof. E. Krejčová, Gymnázium Omská
  - prof. Z. Hamhalterová, Gymnázium Arabská
  - prof. A. Medlín, Gymnázium U libeňského zámku
13.00 - 13.30 Přestávka

Sekce: Vytváření školního studijního a informačního centra

13.30 - 14.00 Školní studijní a informační centrum a Koncepce státní informační politiky ve zdělávání (Z. Jonák, VÚP)
14.00 - 14.30 Problematika vytváření studijního a informačního centra na SŠ (J. Brachtlová, knihovnice, VOŠaSPŠ stavební)
14.30 - 15.30 Diskuse. Návštěva školního studijního informačního centra

Organizační pokyny

Místo konání: VOŠaSPŠ Stavební, Dušní 17, 110 00 Praha 1
Čas: 9.00 - 15.30 hod
Doprava: ze Staroměstkého náměstí, do Dlouhé ul. a první ul. doleva.
Účastnický popl.: 200,- Kč (úhrada při prezenci)

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 14. listopadu 2000 na adresu pořadatele

...........................................................................................................................................……..
PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Jméno a příjmení účastníka: ..........................................................................................................................................………
Název a jméno školy (organizace)  .............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
tel.: ........................................	 			    fax.: .........................................

...............................................				    ................................................
podpis oprávněného zástupce			           datum a razítko organizaceDaidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz