Vyhledat   Tisk    Daidalos 4/1, prosinec 2000: sekce příspěvků    @ knihovna99@volny.cz

Ila Šedo

Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni


Obálka soupisuPo mnohaleté náročné práci se podařilo veřejnosti poskytnout publikaci, která souhrnně zpracovává část sbírkového fondu knihovny Západočeského muzea v Plzni - soubor prvotisků. PhDr. Josef Hejnic, CSc., který se již mnoho let zabýval dějinami Plzně a publikoval k tomuto tématu celou řadu zajímavých a objevných prací, se s fondem prvotisků začal seznamovat již koncem sedmdesátých let. Nadějná spolupráce byla však tehdy násilně přerušena a mohlo v ní být pokračováno až po změně společenských poměrů.

V roce 1996 získalo Západočeské muzeum tříletý grant Ministerstva kultury, který umožnil zpracovat kompletně celý soubor (některé části již byly v rámci jiných projektů zpracovány dříve, například tzv. arciděkanská knihovna na výstavě Gotika v západních Čechách). Bohužel finance, určené k vydání výsledné práce, nám Ministerstvo kultury v posledním roce odebralo. Přesto se podařilo ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, Nadací 700 let města Plzně a Obchodní bankou a.s., pobočka Plzeň, realizovat vydání této nemalé práce.

Soupis je uveden studií, ve které autor uvádí svazky do historického kontextu, upozorňuje na důležité detaily a souvislosti. Celá studie je otištěna také v angličtině. Následuje abecední seznam vlastních popisů, které jsou rozšířeny o odkazy na dosud publikovanou literaturu, zpracovávající uvedenou tematiku (Balcar, Dokoupil, Frimmová, Klausnerová, Kotvan, Lánský, Louda, Podlaha, Riedl, Šimáková, Urbánková, Zahradník, Zmrzlá). Připojeny jsou také odkazy na českou literaturu, týkající se jednotlivých prvotisků (Čadík, Macháček, Suchá, Hálová, Hejnic). Práce je bohatě vybavena rejstříky ( rejstřík plzeňských knihoven, osobních jmen, místní, míst vydání a tiskařů), doplněna synoptickým přehledem a konkordancemi. Na závěr jsou připojeny barevné obrazové tabule, které alespoň částečně (mohli jsme jich zhotovit jen 35) ilustrují bohatost uvedených prvotisků.


Publikaci je možno zakoupit v některých knihkupectvích (Praha - Academie, Fišer; Plzeň - Chmela) a prodejně Západočeského muzea v Plzni nebo objednat na adrese : Západočeské muzeum v Plzni, knihovna, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 1, tel. 019/72 37 064, knihovna99@volny.cz.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz