Vyhledat   Tisk    Daidalos 4/1, prosinec 2000: sekce příspěvků    @ cmesic@azz.cz

Cyril Měsíc

Vavřince Křičky z Bítyšky Návod k lití a přípravě děl, kulí. Hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům a p. četnými kresbami opatřený


Postřehy z historických fondů, díl IV.

Přetisk rukopisu ze 16. století v roce 1947 Technickým knihkupectvím a nakladatelstvím, spol. s.r.o.

Blíží se konec tisíciletí a předpokládám, že se knihovníci budou snažit oslavovat originálně. Proto jim nabízím informaci o rukopisu i knize, kde se mimo jiné dá dočíst, jak připravit a vyrobit dělo, rakety ... dle známého konváře a zvonaře 16. století.

Kniha sama se skládá ze čtyř kapitol:

  1. zbrojní materiál
  2. konstrukce pump
  3. konstrukce a výroba zvonů a cymbálů
  4. skupina slévačská - postup při lití děl, zvonů……

Možná, že by byla zajímavá výroba děla, ovšem je to popis značně zdlouhavý, takže si z knihy vytáhneme informaci o výrobě raket:

... Nejprve uděláš formu z mědi tak, jak jesti vyrejsovano, i ty k tomu potřeby z dřeva, a vezmeš papír a budeš na to dřevo vinouti, aby byl tak velkej jako forma, i uděláš stloušti na tom dřevě, aby tam motcí vešlo, a budeš tam točiti, aby v hromadě držel. Potom vezmeš knytel (roubík) a strunu, i zatáhneš na konci, kde má býti k zapalování. A potom, vezma prachu suchýho, a zetřeš jej drobně,a vundaje ten papír zase do formy, a pospodu také zase dáš ten kus, který se tam strká, i nasypeš toho prachu maličko do tý trubice, a budeš na štemfl (část rakety) bíti paličkou, a tak vždy pomalu, až nabiješ všecku. A na vrchu potom také zase papír ztlučeš co nejtouže, aby prachu nebylo viděti a prach co nejtouže, tehdy se neroztrhne, nabiješ. A potom se kleje (klih) rozhřeje a pomažeš ty trubičky. Potom přivážeš proutky k ní a pustíš, dada na prachovnu pospodu prach.

Přejeme Vám hodně štěstí při výrobě rakety dle návodu !

Přetištěná kniha se nachází v naší knihovně, rukopis byl v roce 1946 majetkem knihovny Univerzity Karlovy


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz