Vyhledat   Tisk    Daidalos prosinec 2000, aktuálně: sekce příspěvků    @

Společnost Národní knihovny


SPOLEČNOST NÁRODNÍ KNIHOVNY
Klementinum 190 110 01 Praha 1 tel.: 21 663 212

Praha 13.12.2000

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o Vaši osobní účinnou intervenci v problému veřejných knihoven. Předpokládáme, že i Vám velice záleží na tom, aby občané ve všech místech naší země měli přístup k dokumentům, které jim umožní celoživotní získávání informací, uspokojí jejich zájem o literaturu a potřebu trávit volný čas v ušlechtilých a zajímavých akcích.

Toto vše nabízejí veřejné knihovny, instituce
- demokraticky přistupující k potřebám obyvatel bez ohledu na jejich věk, vzdělání, národnost, sociální úroveň,
- instituce poučené o třídění a poskytování informací (v mnoha obcích už i s využitím internetu)
- instituce s úspěchem zvládající regionální a vyšší kooperaci budovanou a rozvíjenou od dob první republiky
- instituce - často jediné kulturní stánky v obcích, v nichž nenajdete ani školu, ani jiné kulturní zařízení

Problém financování veřejných knihoven zvláště v malých obcích vyvstal s nástupem nového regionálního uspořádání a týká se především přechodného období - tj. roku 2001.

Zaniknou-li pro nedostatek financí knihovny v malých místech, zaniknou-li pracovní místa, do jejichž odborné úrovně se v předchozích letech investovalo nemálo prostředků, rozpustí-li se knižní sbírky a informační systémy těchto malých knihoven, zanikne-li jejich technické vybavení a zpřetrhají jejich svazky v regionu, bude velmi obtížné a nákladné systém obnovit.

Problém však je řešitelný. Jde o Váš osobní postoj k finančním prostředkům určeným v roce 2001 okresům, od r. 2002 krajům. Jde o Vaše osobní nasazení přesvědčit odpovědné osoby v regionech, aby v roce 2001 udělaly vše pro záchranu každé - sebemenší veřejné knihovny, jež vykazuje běžnou činnost, pro záchranu každého pracovního místa v knihovnách. Jde o kontinuitu služeb občanům i po r. 2002.

Ty státy, k jejichž hospodářským úspěchům vzhlížíme, věnují nemálo prostředků veřejným knihovnám. Chápou je jako síť služeb pro soustavnou informovanost a vzdělávání občanů.

Děkujeme Vám, vážený pane, za vše, co pro zachování veřejných knihoven a jejich služeb občanům učiníte.

Za Společnost Národní knihovny
Lenka Procházková, předsedkyně

(SNK - Občanské sdružení podporující především modernizaci knihovnických procesů v Národní knihovně. Pro její projekty, zvláště pro digitalizaci historických fondů, získává finanční podporu.)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz