Vyhledat   Tisk    Daidalos 3/1, listopad 2000: sekce příspěvků    @ ivana.pribramska@ff.cuni.cz

Ivana Příbramská

Z Olomouce do Nového světa


Od 27. září do 17. října 2000 proběhla v prostorách olomoucké Státní vědecké knihovny výstava, jenž si vzala za cíl připomenout návštěvníkům pětisté výročí objevení Brazílie. Jako prostředek k tomuto krátkému připomenutí posloužily vybrané staré tisky z bohatého fondu knihovny.

Vystaveno bylo celkem 35 tisků, které v době svého vydání (v období 1532-1744) zprostředkovávaly svému čtenáři informace o nových, exotických krajích formou cestopisů, zpráv, historických pojednání a zejména pak vlastním vyobrazením Nového světa. Jazykové složení tisků zcela odpovídá své době - starší tisky jsou tištěny většinou latinsky (24 tisků), jak se přibližujeme k přítomnosti, objevují se i tisky v národních jazycích - v němčině (4), ve španělštině (2) a ve francouzštině (4). Český jazyk je zastoupen pouze jedním tiskem a sice Kosmografií českou sepsanou Zikmundem z Púchova (vyd. 1554).

První místo v katalogu i na výstavě je vyhrazeno samotnému objeviteli Nového světa Kryštofu Kolumbovi a latinskému překladu jeho první zprávy z 25.3.1493, která popisuje samotnou cestu a proces objevování jednotlivých ostrovů. Za Kolumbem následují díla z pera prvních kolonizátorů. Ti popisují kulturu domorodců, historii dobývání Nového světa a násilný postup kolonizací (H. Cortés, B. de las Casas, F. López de Gomara), zeměpisné a přírodní poměry v Jižní Americe (J. de Acosta), dobývání Mexika (A. de Solís y Rivadeneyra). S dílem H. Cortése se můžeme setkat i v již zmíněné Kosmografii, kde nalezneme jednak překlad dvou jeho nejvýznamnějších listů tak první souhrnné popsání zámořských aktivit Španělů i Portugalců v češtině. V obecnější rovině se s objeviteli můžeme setkat i v díle Opus chronographicum (vyd. 1611); toto dílo je o to zajímavější, že v něm můžeme nalézt i množství autentických mědirytin jak evropských panovníků tak i slavných mořeplavců (nutno poznamenat, že vyobrazení vládců zaoceánských již tak autentická nejsou). Mapy byly zastoupeny dvěma obsáhlými atlasy - Civitates orbis terrarum (s.d.), obsáhlé šestisvazkové dílo, které přináší vyobrazení dvou měst Nového světa (Mexika a Cuzka) a Atlas sive cosmographicae meditationes ... (G. Mercator, vyd. 1623). Výstavu uzavírají tisky sedmi příslušníků České provincie Tovaryšstva Ježíšova (6 z nich byli rodilí Češi), kteří buď misijně působili v Novém světě (V. Stansel, J. Neumann, A. Strobach, J.V. Richter, P. Klein) nebo z dostupných pramenů (korespondence, svědectví misionářů) sepisovali rozličné historie a životopisy mučedníků, kteří v Novém světě zahynuli (E. de Boye, M. Tanner).

K výstavě byl vydán velmi pěkný katalog obsahující stručné charakteristiky autorů a jejich vystavených děl, soupis exponátů (ve kterém však chybí signatury) a bohatý seznam literatury k tomuto tématu.

Literatura:
Hynková, Aneta (ed.). Z Olomouce do Nového světa : katalog výstavy. Olomouc : Státní vědecká knihovna, 2000. 47 s. ISBN 80-7053-220-3


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz