Vyhledat   Tisk    Daidalos 3/1, listopad 2000: sekce příspěvků    @ hanca.s@worldonline.cz

Hanka Skalická

Výstava vzácných tisků a map v Okresním muzeu ve Vysokém Mýtě


V Okresním muzeu ve Vysokém Mýtě byla 12. října otevřena zajímavá výstava, určená tentokrát pro milovníky starých tisků a grafického umění. Jak již napovídá název výstavy Incipit liber… (Počíná se kniha…), jde o počátky knižního umění od prvotisků po rok 1800. Návštěvníci mohou vidět vzácné bible, herbáře, cestopisy, atlasy, ale i kalendáře, modlitební knihy a kratochvilná čtení, doplněné mapami z poloviny 18. století. Autoři výstavy se zaměřili na grafickou výzdobu tisků a provádějí nás jednotlivými etapami uměleckých slohů. Vývoj typografického uspořádání knihy a její obrazové výbavy dokumentují na fondu vysokomýtské muzejní knihovny. Výstava je totiž sestavena pouze z exemplářů uložených ve vysokomýtském muzeu, které se v takové šíři prezentují veřejnosti vůbec poprvé. Nejstaršími inkunábulemi, které jsou pečlivě opatrovány v depozitářích muzea jsou Pasionál, čili Život a umučení všech svatých mučedlníkův z roku 1495 vytištěný v Praze a Misál pražský, vytištěný v Norimberku roku 1498.

Období renesance znamenalo rozkvět i pro knižní tvorbu. Na výstavě ji prezentují, mimo jiné, naše nejstarší bible, největší tištěná kniha 16. století Kosmografie česká Sebastiana Münstera, Mattioliho herbáře a vrcholná díla české renesanční knižní tvorby, tedy díla tiskáren Českých bratří. Raritou a vzácností jsou cestopisné knihy Jacquese le Moyne z roku 1591 a Girolama Benzoniho z roku 1595. Provázejí je skvostné mědirytiny Theodora de Bry, které zobrazují život amerických indiánů z období objevování nového kontinentu. Pomíjivost lidského života a tolik oblíbené téma smrti je vyjádřeno ve skvělých dřevořezových ilustracích spisu Imagines mortis z roku 1573, které jsou provedeny podle jednoho z nejslavnějších děl pozdního středověku Tance smrti Hanse Holbeina ml.

V 17. století se ztrácejí renesanční harmonické formy a nastupuje dramatická snaha člověka o co nejužší přiblížení se Bohu, období okázalosti, lesku, náboženské vášně a patosu, období, které nazýváme baroko. Stále více se v tiscích uplatňuje mědiryt, známý již od poloviny 15. století. Také toto období je na výstavě bohatě zastoupeno. Velkolepě graficky i typograficky vybavené knihy Johanna Ulricha Krause, Joachyma Sandrarta a Johanna Christopha Volkamera z počátku 18. století dokonale reprezentují tehdejší vysokou úroveň evropského grafického a tiskařského umění. Zejména dvoudílné Volkamerovo dílo Nürnbergische Hesperides o barokních zahradách Evropy a pěstování exotických plodin a zvláště citrusů, je ukázkou vynikající úrovně norimberských tiskařských dílen. S nimi srovnatelná je v Praze vydaná kniha Jana Jindřicha Ramhoffského o korunovaci Marie Terezie, spojená mj. se jmény Jana Josefa Dietzlera,, Johanna Daniela Herze a nejlepšího rytce českého pozdního baroka Michala Rentze z Norimberka.

V průběhu 18. století se člověk stále více obrací do vlastního nitra a všímá si pokroku v exaktních vědách. Oživlý zájem o klasické umění Řecka a nový klasicistní sloh zatlačují svou strohou důstojností hravé rokoko. Stejně jako v předcházejícím období je velký rozdíl v kvalitě a výpravnosti tisků určených pro učenou veřejnost a pro prostého občana. Těm prvním jsou určeny různé odborné spisy bohaté ilustracemi a tištěné na kvalitnějším papíru. Pro obyčejného člověka jsou tu knihy převážně náboženského obsahu, různá poučení pro hospodáře, domácí lékařské knihy, kratochvilná čtení a kalendáře, tištěné na podstatně méně kvalitním papíru s dřevořezy sporné kvality. Návštěvník výstavy může například vidět dokonale zpracované velkoformátové mědirytinové obrazové přílohy k Diderotově Encyklopedii nebo ilustrace přírodovědných děl Karla Linného a naproti tomu drobné spisky lidového čtení jako jsou např. Dvě kroniky o Štylfrydovi a Bruncvíkovi, domácí rádce mistra Albrechta o koňském lékařství nebo třeba ukázky abecedy pro děti.

Základem fondu prvotisků a starých tisků vysokomýtského muzea je pozůstalost po významném rodákovi A. V. Šemberovi, další byly získány příležitostnými dary či koupěmi. Mnohé exempláře jsou vzácné unikáty, které nalezneme jen v málokterých světových univerzitních knihovnách, některé z českých tisků nejsou popsány v základní příručce zabývající se starými tisky - Tobolkově Knihopisu. Přes šedesát těchto vskutku unikátních a zajímavých vzácností, které jsou doplněny neméně zajímavým souborem mědirytinových map z poloviny 18. století a v neposlední řadě ukázkami knihařského nářadí a náčiní, můžete shlédnout ve výstavních prostorách Okresního muzea ve Vysokém Mýtě do 26. listopadu. K výstavě je možné si zakoupit kvalitní katalog, který seznámí čtenáře s obsahem výstavy i jednotlivými exponáty a je doplněný zajímavými ukázkami ilustrací.


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz