Vyhledat   Tisk    Daidalos listopad 2000: aktuálně    @ vit.richter@nkp.cz

Tisková zpráva, Praha, 6. 11. 2000


Národní knihovna ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Asociace knihoven ČR

Klementinum 190, 110 01 Praha 1, Tel.: 02/21663338, 21663238
Email: vit.richter@nkp.cz, michal.hora@nkp.cz, libuse.piherova@nkp.cz, http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Default.htm

V této chvíli se rozhoduje o budoucnosti systému veřejných knihoven v České republice po 1. lednu 2001. Zatím stále hrozí, že dojde k významnému omezení funkce veřejných knihoven, rušení činností, které se osvědčily a mají smysl, a došlo by i k propouštění knihovníků. Vláda ČR a Parlament ČR obdrží návrhy na řešení problému v těchto dnech. I Ministerstvo kultury považuje situaci za vážnou.

Budou knihovny první obětí reformy veřejné správy?

V České republice je od roku 1919 systematicky budována síť veřejných knihoven, která tvoří základní infrastrukturu pro vzdělávání, zpřístupnění kulturních hodnot a zprostředkování informací pro individuální rozvoj všech občanů. Základem tohoto systému jsou okresní knihovnické systémy, které garantují knihovny v okresních městech. Ty na zajištění regionálních funkcí získávají účelovou dotaci z okresního úřadu.

Nová rozpočtová pravidla neumožňují okresním úřadům v příštím a následujících letech poskytovat finanční prostředky jako doposud prostřednictvím rozpočtu obcí, pokud jejich účel nebude v souladu s § 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Z hlediska knihoven to znamená, že nebude možno financovat regionální funkce na úrovni stávajících okresů. Faktickým důsledkem tohoto opatření bude úplný rozklad systému veřejných knihoven v České republice, postupný úpadek a mnohde i zánik knihoven v malých obcích a městech, v každém případě však pokles rozsahu a kvality knihovnických a informačních služeb veřejných knihoven. Paradoxně tato opatření přicházejí v okamžiku, kdy vláda zahájila realizaci Státní informační politiky, která předpokládá, že systém veřejných knihoven bude představovat klíčovou strukturu institucí, které zajišťují nejširší veřejnosti rovné šance v přístupu k Internetu a dalším informačním zdrojům.

Na problematiku financování regionálních funkcí knihoven na úrovni stávajících okresů upozorňovaly knihovny v nedávném období v souvislosti s přípravou legislativy pro reformu veřejné správy. V současné době již 32 knihoven získalo informace, že podpora okresních knihovnických systémů v roce 2001 končí. Další budou následovat.

Rozpočtovou prioritou vlády v příštím roce je vzdělávání. Je ale otázkou, zdali lze vzdělávat národ bez fungujícího systému knihoven.

Vít Richter (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), Michal Hora (Národní knihovna ČR), Vojtěch Balík (Asociace knihoven ČR)


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz