Vyhledat   Tisk    Daidalos listopad 2000: aktuálně    @ mkodymova@KNIH-JH.CZ

Milena Kodýmová

Knihovna roku 2000 je na světě!


Přes 1.300 kilometrů dlouhé putování má na svém kontě odborná komise, která ve dnech 24. - 26. října hodnotila 6 knihoven nominovaných do celostátního kola v rámci soutěže Vesnice roku 2000.

Navštíveny byly následující obce :
Bílý Potok pod Smrkem - okres Liberec
Brodek u Přerova - okres Přerov
Třanovice - okres Frýdek-Místek
Hovězí - okres Vsetín
Chotýšany - okres Benešov
Homole - okres České Budějovice.

Každá knihovna byla jiná a něčím zajímavá. Naší návštěvě byl vždy přítomen někdo z vedení obce, ve většině případů osobně pan starosta či paní starostka. Setkání s nimi trochu rozptýlilo naše obavy o osud malých knihoven. V navštívených místech jejich zánik určitě nehrozí. Jde ale o to, aby takových obcí přibývalo a dobře fungující knihovna se na venkově stala naprostou samozřejmostí.

Rozhodnout o tom, která z knihoven byla nejlepší, bylo velmi obtížné. Komise dospěla k názoru, že každá z nich si zaslouží ocenění za to, v čem vyniká.

V Bílém Potoku to byla osoba paní knihovnice, která je vpravdě "duší" malé horské obce.

V Třanovicích je zase pozoruhodná úzká spolupráce obecního úřadu a blízké profesionální knihovny v Hnojníku, která o tu třanovickou pečuje přímo mateřsky.

V obci Hovězí jsme potkali knihovnici znalou problematiky výpočetní techniky do té míry, že mnohé muže strčí do kapsy a její pracovní nasazení je až neuvěřitelné.

V malých středočeských Chotýšanech je přímo v knihovně informační středisko orientované na obec a přilehlý mikroregion včetně přístupu na Internet. Hodiny pro veřejnost jsou v podstatě neomezené.

V Homolích je zase do knihovny soustředěn veškerý kulturní a společenský život obce.

Nakonec komise jednomyslně rozhodla, že pro rok 2000 tou nejlepší, tudíž KNIHOVNOU ROKU, se stane bývalá středisková knihovna v BRODKU U PŘEROVA. Za svou velmi rozsáhlou činnost jak pro občany v místě, tak i služby dalším 7 malým knihovnám v okolí, za pracovní nadšení a obětavost paní knihovnice a v neposlední řadě i za vstřícnost a moudrou zřizovatelskou péči samosprávy si titul opravdu zaslouží. Ocenění si převezme při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2000 ve vítězné obci Sloup na Blanensku koncem listopadu letošního roku.

Upřímně blahopřejeme !!!

Milena Kodýmová
členka odborné komise


Daidalos - hlavní stránka | daidalos@ff.cuni.cz